uitvoering én advies van al jouw bedrijfscommunicatie

De één noemt het corporate communicatie, de ander vindt dat dit veel te ‘groot’ klinkt. Daarom noem ik het iets er tussenin: bedrijfscommunicatie. En dat gaat over alles dat jouw bedrijf vertelt over zichzelf. Tegen klanten, tegen werknemers, tegen concurrenten, leveranciers en werkzoekenden. En wat dacht je van gepensioneerden, of buurtbewoners?

verschillende communicatiediensten

  • formulering missie, visie en propositie

  • beantwoording positioneringsvraagstukken

  • ontwikkeling (corporate) communicatieplan

  • uitwerking corporate story

  • ontwikkeling en uitvoering van uiteenlopende communicatiemiddelen

  • vervaardiging of redactie van webteksten (met aandacht voor SEO) en whitepapers

  • vervaardiging of redactie van ander strategisch belangrijk tekstwerk, zoals beleidsplannen en jaarverslagen

  • begeleiding van tijdelijke projecten met een belangrijke communicatiecomponent

  • coaching en ondersteuning van projectteams en medewerkers

  • interim communicatie-ondersteuning, zoals bij zwangerschap

de basis van bedrijfscommunicatie: een communicatieplan

Welke doelgroep je ook aanspreekt, het punt is dat je een communicatieplan hebt. Strategisch advies en projectbegeleiding staan in het merendeel van mijn opdrachten daarom centraal. Maar ik heb veel plezier bij de praktische uitvoering van plannen en/of de begeleiding en bewaking hiervan. Ik beschik over een breed netwerk van partijen die hierbij eventueel kunnen helpen.

strategievorming

Wie lang naar zichzelf kijkt, wordt niet alleen blind voor zijn eigen tekortkomingen, maar ook voor wat hem of haar bijzonder maakt. Goede communicatie houdt hier rekening mee en wordt daarom per definitie gemaakt in samenwerking met een partij van buiten. Mij dus, bijvoorbeeld. Samen gaan we ermee aan de slag en halen we er het beste uit.

visie, missie, propositie

Doordachte communicatie begint met een onderscheidende en overtuigende visie, missie en propositie. Het geeft richting aan wat je zegt en doet. Dit gaat over wie je bent, waar je voor staat en waar je zogezegd voor gaat.
Dit kan overigens de algehele communicatie van jouw bedrijf of organisatie betreffen, maar ook afgekaderde projecten als verandertrajecten en productlanceringen.

communicatiestrategie

Visie, missie en propositie vertaal ik in een doeltreffende communicatiestrategie. Hierin staat wat je in de komende periode met jouw communicatie wilt bereiken, bij welke doelgroep, via welke middelen en wie hierbij wat gaat doen. Je budget bepaalt de grenzen van het plan. En uiteraard hebben we regelmatig evaluatiemomenten, zodat we gaandeweg kunnen bijsturen als dit nodig is.