coaching van professionals

het beste uit mensen halen

Het succes van elk project staat of valt met de mensen die eraan werken. Hebben zij de kennis en vaardigheden die nodig zijn? Voelen zij zich goed in hun rol? Vertrouwen ze op de onderlinge samenwerking? Hebben ze duidelijk voor ogen wat het einddoel is en hun aandeel hierin?

Goede begeleiding of coaching kan het verschil maken, of het nu gaat om empowerment van individuele professionals of van het projectteam als geheel. Burn-outpreventie kan hierbij een aandachtspunt zijn, als de verwachting is dat het project veel van de betrokkenen zal vragen.

Coaching of ondersteuning van individuele collega’s of projectteams gebeurt altijd op maat en kan onderdeel uitmaken van mijn rol als projectleider of projectmanager.

empowerment

Opleiding en ervaring zeggen niet alles over het persoonlijk functioneren van medewerkers. Hoe succesvol zij zijn, hangt ook af van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. De dynamiek binnen teams of afdelingen speelt eveneens een rol.

Coaching kan professionals helpen om ‘in hun kracht te gaan staan’ en binnen het team of de afdeling een plek in te nemen die bij hen past en waar zij zich goed bij voelen.

verander- of samenwerkingstrajecten

Bij interne verandertrajecten en bij complexe samenwerkingstrajecten beleven mensen vaak extra druk. Doordat zij in een nieuw team moeten functioneren, doordat zij zich inzetten voor een verandering die ingrijpend is, of doordat zij de taken moeten combineren met bestaande werkzaamheden die toch al veeleisend zijn.

begeleiding bij burn-out

Wat de aanleiding ook was en hoe de klachten zich ook openbaren, de werkelijke oorzaak van een burn-out ligt altijd dieper. Een goede burn-outbehandeling volgt dan ook drie sporen: verbetering van fysieke conditie, verandering van gedrag en verandering van gedachten en overtuigingen.

Doel is om de getroffen medewerker zo snel mogelijk weer te betrekken bij het werk, met hernieuwd zelfvertrouwen en voorzien van de tools om de persoonlijke energie optimaal in te zetten voor de diverse taken.

Burn-outpreventie volgt hetzelfde pad, maar is uiteraard bedoeld om te voorkómen dat mensen uitvallen.

Goede begeleiding zorgt dat mensen beter hun weg vinden in dit soort trajecten. Zij leren zichzelf kennen en op een nieuwe manier waarderen, waardoor zij bewust worden van hun meerwaarde voor het team. Gevolg is een betere onderlinge samenwerking, een soepeler verloop van het project en een optimaal resultaat.

Meer weten? Neem contact op!