kennisgebieden

persoonlijke interesses

Ik heb in mijn carrière samengewerkt met talloze directies en honderden MKB-ondernemers. Sommige thema’s zijn hierbij gaandeweg een vast onderdeel geworden van mijn dagelijkse praktijk en persoonlijke interesse. Communicatieprojecten in deze werkvelden spreken mij vanuit deze ervaring extra aan:

  • Change management / reorganisaties met een stevige coach- en communicatiecomponent
  • Bestuurlijk / sociaal domein, vooral gericht op bewonerscommunicatie
  • Gastvrijheidsbranche (toerisme en recreatie)
  • Bouw- en installatietechniek met focus op verduurzaming / energietransitie
  • Vastgoed, vooral wat betreft herontwikkeling / revitalisatie
  • Maakindustrie
  • Grootwinkelbedrijf / detailhandel
  • Het Nieuwe Werken
  • IT / digitalisering

Meer weten? Neem contact op!